Hizmetlerimiz

İnşaat Taahhüt


Şirketin ana faaliyet konularından olan taahhüt alanında, birim fiyat, maliyet+kar, götürü veya anahtar teslimi çerçevelerinde inşaat yapılmaktadır. Konut, ticari ve endüstriyel yapılar inşaat, mekanik ve elektrik ana üretim ekipleri ve üst-yapı, alt-yapı, kaba & ince işler alt-takımları altında malzeme ve ekipman tedariği, inşaat, dekorasyon (FFE) montaj ve test işleri tamamlanarak müşteriye teslim edilir.

 

Kentsel Dönüşüm


6306 Sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında, riskli yapı tespit süreci ile; veya kanuna ait bu süreci işletmeksizin meri plan koşulları doğrultusunda gerçekleşen dönüşüm, Kentsel Dönüşüm olarak adlandırılmaktadır. Bu tip dönüşümde ana eksen; kanun kapsamında riskli yapı veya riskli alan tespit sürecini takiben uygulama alanında bulunan hak sahiplerini kanunda yer alan avantajlardan yararlandırmak suretiyle dönüşümün gerçekleşmesidir. Bu noktada Karlife İnşaat olarak Kentsel Dönüşümün önemli müteahhit firmalarından biri olmaya devam edeceğiz.

Proje Geliştirme


Proje geliştirme hizmetlerinin başlangıç unsurunu genelde şu ikili oluşturur: bir arsa ve/veya bir iş fikri. Firmamız hangi aşamada geliştirme sürecine dahil olursa olsun, öncelikle iş fikri test edilir. Yapılan piyasa araştırması ile fizibilite desteklenir; hedef kitle belirlenir. Hedef kitleye uygun projenin geliştirilmesi sürecine geçilir ve bu doğrultuda elde bir arsa varsa, bu arsanın uygunluğu test edilir. Olumsuz durumda uygun arsa aranır. Hali hazırda bir arsa varsa ve bunun üzerine bir proje geliştirilecekse öncelikle arsa üzerinde en iyi kullanım analizi yapılır. Arsa lokasyonu ve imar durumlarına uygun fonksiyon veya fonksiyonlar belirlenir; gerekli ise imar durumu değişikliğine gidilir. Geliştirilen yapı; otel, avm gibi ticari bir gayrimenkul ise işletmeci ve kiracılar gibi oyuncular sürece dahil olur. Firmamızın gayrimenkul geliştirmedeki etkin rolü bu aşamada ön plana çıkar. Resmi mercileri, kurum ve şahısları, ilgili tüm paydaşları memnun edecek bir çerçeve yaratılır. Gerekli ön izinler alınıp, finansman modeli belirlendikten sonra hedef kitleye uygun ürün tasarlanarak inşaat sürecine geçilir.
 

Proje Yönetimi


Proje yönetimi, nadiren müstakil verdiğimiz hizmetlerden olup, daha ziyade şirketin ana fonksiyonları olan taahhüt/inşaat ve gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinin omurgasını oluşturur.Firmamızın ürettiği ya da geliştirdiği her proje kendine has özellikler sergilediğinden, öncelikle deneyimli, lider ruhlu proje yöneticilerimiz her yeni proje için bir iş planı hazırlar. Projede çalışması planlanan departmanlar ve amaçları belirlendikten sonra hareket planı çerçevesinde işin detaylı planlaması yapılır; gerekli süre, bütçe ve kaynaklar belirlenir. Yüksek performanslı bir proje ekibi oluşturulur. Projenin gidişatı yöneticiler tarafından kontrol edilerek projenin kalite, maliyet ve zamanlama dengesi korunur. Risk yönetimi ve kalite kontrol süreçleri ile olası tehditler minimalize edilir veya ortadan kaldırılır. İşin sonunda ilgili raporlamalar yapılarak dosya kapatılır.
Facebook
Facebook